761 - Transform those strings

All about problems in Volume 7. If there is a thread about your problem, please use it. If not, create one with its number in the subject.

Moderator: Board moderators

Post Reply
brianfry713
Guru
Posts: 5947
Joined: Thu Sep 01, 2011 9:09 am
Location: San Jose, CA, USA

761 - Transform those strings

Post by brianfry713 »

I'm getting WA. If anyone gets AC, can you post some I/O or your thoughts? I iterate through each of the destination string's characters, and find the first characters in the source string that can be converted to match them. I also check to see if rules 8 and 7 can be combined to convert o to h. For each a in the source string, if the next character in the destination string is a, m, or h, I apply rule 4.
Random input:

Code: Select all

otoraiibxotcatxbasotrtb
itxmistzbzmmo

rxutcvosaarata
aazcozxamcovtcvomzuzaczbiuxsamxmaitamma

ttvbttirataat
cammztmczmxouaizabsszamovcmxictacx

t
ttoxmmimzmaaaatamtucitamoxmxobmtamimiaim

r
a

cottitctvitruooo
aamuosuivumutiomxmssmttaioimv

atctutas
xmmitctsbicoamts

ra
csscoamtmbiabtuv

stbotirxtsbccvvotaarsrttaavo
iumxxvaamum

ttovbastsxottst
auz

i
mmcatsatbammzmivxuuztcvimuaam

rsotisrsttotiraxbtttttibto
suxmamamzmsaosa

acatvacvvtattttocxxrotovttttattsto
zmsbaatxabaxauvmatmtzzoz

ttoctatoxbtotis
aoaaabsccmmamzuamuasaocamo

aiasuiotaiato
iutambmmioazzaxzvmxxmiammcvmxii

aartctttttttbittctxotaatttuciaxtscor
uimmaacmxcvxbzbcsaazt

tustxvtcoatcstbusaoatcu
vmaaxuaabcbmaatmotvctmmvamaatitmvsmumatu

votosatttabtatsstivix
atmaxmbioa

tttorstottttaacrottatoavttattbrcottost
scm

uuusutuocoxbotcatuoiovtctsxvvsoixutt
aazamxzzbuiamxsosoaoaavbammtuus

tcuxsacrtttsxabti
tmbbiamua

bttoxtoaotvttsvbtatvt
maazmaaamitoimittammatztxouvammvam

bbtbtxvt
omm

soxtuttttssstcautcxttabxttbtviutitttort
auamaaasbuibavmuttzmxammvbbvaamz

ttrtrbiivratvvticiarutbxxttuicoibv
xmumxambommcuuzabatmmtazacubsmz

tsxbistccxvotcbvttttixobbuttaortstv
ubmamaavmizvmzmscbaaocsmcbzuvmatzms

atuccsbuvtbaxa
at

tttrtxxtitotcsttoasttttaaitasttatt
iuubamcazuazmmvbxsaavmzacizzctimmmbmbso

ctioxaovvxxrtccitooirt
utsvamxsvuattmzmocazbuavzmvatmc

vatutxtburvavbtvooitico
cixosm

tibaxsrataxttatotaavtttcxtsxvtabt
cssovtmucovxazmacicaabammuumxiammtcm

totu
mimictx

tvtitsatutxc
omsambxixbamcmsaaimaiavvxamamvaavxba

asttabxtttvi
uaoiuxzmassmataabmctaxvbvmmuasm

roaaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
immmmuuimb

btrsti
umaxmzvbmavcuaz

ttus
atommuccmboitmtosamu

isttabtottutrttscibv
vmimmammvzzmciauxxmbumxzbmaztummx

catcbt
azmbvoazbtmicasz

cattbtautxatcaottoorscxoristatbttvt
aomvamucmmmvcabstacmzuzstamtsavamszma

uaoaxasbvocbvtxcucsttxov
cicucsmtccmizzmb

rootcvtvtxurrctaxotrottciit
ubmmbmvaastitmmmuomtsamsvmmommmmmamzcmmm

xucavuvttsto
aibbtucsvsxmbmbvtazmzuaaczo

ovxsaat
axmszbxaimumcaaaamobsmmvaxmmazuozmvmcv

xtrtixastabatiauaovaaivsxxt
msoazvoazamcmmtmssvasia

vtavuovttvactacabttttorrvitcvcbuai
xmmamxauimmtmimxmazoxxi

vxtiaxotatvcootavttacttxotxtci
mauibtamummosuoacovi

utcotbriuo
amamamciotu

a
vuvtmbmzsaummmuozccizmumsszbtsob

tvtatotrovtvctbvivtrcrisauotoostvvr
ambzmbmibumsmabxczotmsbmv

rrbabartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
vb

tb
uxatxbsuoitbzomummmbzacmzmiusaomuamtm

scaotuvvb
xzbcvazbxamzamozam

srtooatixsrxo
b

toaitsirabrv
tatmcaats

ixuixxrbtuiitruov
uzoatzmm

otc
xmxamvvismamxtummizvuacaommmvm

uoatvtraotatxuctt
csumovccvzamaxxmszmcxvbmzmzoamocouumcmib

ottritbxuuvi
vombomvotvsmmomcbvovauosmobzavzuvvxaau

ittctruxttovruxcrtobocx
azbacxascbmamav

svutctiactcststux
smsiomxm

tttvitcstottctir
savtxcvzxvvsavtotbmovzmvooaz

xuoocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
im

aiurtutosxattsivi
xmmscmuaaiz

toxtbiotabviovuctttbouatavussavotrtbttao
oivamabossabvs

tbvottocoavtrtoit
mvzmmzxavbtcsmscsmamzaimxocammc

stuituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
v

tuvcsvotuibct
mzmtoxiazbtvvsxtaaatmmbmmxmumxumia

rtctittot
oozxboozmmaaittmaa

atbxbxbotirrcoastsitticvttbasatbas
iottmxazmxazamabzma

avritxbbtttcuttr
aaamaxvo

orattbututix
cbbvxmsiaxvmauazumsmoiammvmvoatcmxbmm

obtcvvoxctx
oozbcvmii

btrtttoovibovttvtttxtotttcbtxotattorbcu
soxiomammamaixacmobmxmmuaommcabmamtats

xttotttiatrbvtrcvurtttsaituctcctx
aaasmbuaucxmv

tccttuabovuaatxait
iub

sstvootuutaovot
azuaauvaasacbmmttvmtzvbazmxmosmxm

varuttitorasa
mcmuai

otvaxctx
tuaobasz

oaxtbttooutatttbuxosvtoibvoststatvavi
cmxmmmvmztm

oovcaaatiotsttatatarcot
muaaaaaazomvamttmtsaoaammmxsmsbmbmb

ttsrrcboxtaxbxvivoututova
ozacmmabsismatvmimam

xxaturucxucttt
ovuamcvcauscsasaazmvaaitamommxsmv

ttoo
vbmmmoamaitsucmb

ibt
aa

xri
bmcomimczoutim

atcttvocoxrrtaxvrtarcrttatc
ctazmbm

toioutrcatavtsbxvsotaoutrtaotar
xaataixmmmszmmimmmmibsaammzamaa

axottrtc
smvatvmsazmtzxssiamuxassavmc

uxcuuiatttsaxouvcbibctat
aiioaasazbixtxcmmimammbcczvmvcmtazzuvmcc

tb
astoaaabxmvbstzcxaos

rcattrrvx
ssmsxotmavmaiixmis

atrtat
voavaxcmzmaacaacmc

sicxbtttaatttruoirotabobtxsaso
tmtccmmmazvuzmbbaabmozammauummvzbmmsi

trttsrattxcostuataocoavtvatot
mxaosmzvzmv

ctcaaassotitiorsxtctiiatiovx
tat

sovtxtsvi
mcmcmv

boaiottvcacivxtcrocrba
mmbbvuouxmvammmxvmmomaztssxb

aatttsbasttiuattstoruoutbsuta
mmaaasmmaimvauamzovbstmbmmt

botbtabovttrttbxtaiaaatvu
moazmmbaibm

tvbticorbsorcxttrciotbcttoctttvobotoc
bvaommxmmiuzboastm

obcrttxocttttbttrsttcbcatcxa
mzmimuiciivmmvmmva

tout
otzicsizbtobaiuvocammabasaxca

ixtxbbotxtiobuttitcauuttruoctxtbousttxvt
mamacmamtbzmatuvzo

cxo
zmoimammammmvamssmbvtvcbmt

vitttixttttttauxxttr
bxmvuxoacousaivibmxmocmmommaoucitammsmmo

uototttutuvivtixaatvutitutattacatxb
xvaacsmavcmxtmu

ttratuaoorarctxbatorratitxsattbtttucrt
mmzxxmvabtbamcviouuazzimtcsaou

cttbtotoctiivooaoutxst
bmaaxxzmmumicmcizovavza

brxbvcooittstucusrautracrtbitsctvb
tvxtmmiivoaibcumaaatxm

soturvtvsvrvtxbsoiaa
t

otttitxsaraoatuxscco
mmtosumcb

ooxxivxrxcttutbttutot
m

iaartctotctxacttxsrtoxtatxatsrtroaasrrx
otxaacmvuvmvzbx

attttttsusrsvcattaottboat
xzmszivaamzozmmmcmts

ttttbsacaaivttbovttoaouiboxiatb
bmazccmzzmbm

raaaaasstrttctvxotabovo
amumtvtaxvmmaibxmvbisomvzz

bivcaaoirxxovuttoiatcttxutactv
aammbcmzamzvaauva

tittsirattuitctvrvattatttxarrou
macttaum

sbcuvasubaoiotbxottatotuto
tvoiaiasmmxabaauaaxamsmoac

vxotictticutrrtttxirtscoasositxacttvxto
mbboamtvo

btttoatvtbbitotttotaxxtaxtbcsc
ubbcmimxauammamvbuatzoosaiob

trsoxutbtubovttrruxstcttcrxtrbrtt
suttxtaamavmibs

trtitbxiatrutcratattrtaxtxtca
asbsmaaxmo

tvtaitb
smavmvubamctaoazoztxstmibmsuoamvaoitvmaz

baa
xsicammsuumumsubvtcvaotmambmbmtbmau

sxxxrtuxvbstvusvovxrtauitarcosrcacbvc
zmmazazasmztauuzaostca

tsxttrttbtoatuubctttvcubiuoxaxoaattra
oibstvimmxmavamcmaacubmbcmaoxmcotvsmtmmu

c
aixavsbmczm

auratuttasistttttttbcttarxbt
uutbbuvamcaiscbaxsua

tsttcobutobritxtctavauttxrbubssscvutvtr
vaiocmmvmatbvavuuabacumamxsaama

siruvuttttiro
aubz

uautttauituxotrcostvotartavctbt
iuuooxscmbmmc

toabtaoxvtatioxitbttitiatuctvv
aaxcsmzsviaaatmmbcovsmma

xbirtttxxsoxvi
masmuamammvaixamsobcobmomcsabmttamzvma

sbcsocoooattaauasatactut
ausatiaaxcimcactoavazxcsazmzm

rorbtavsxoritatbrts
uvboiozzuazmabzx

ba
mvsmabmcviaimmtsambvmaoa

utrttttvvt
maosvxaaavsoaaaaxxmoixvtxuismcmmzmm

asittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
mixvbmmm

tosstattcb
sabbxmxxbivbavabvmbibmatmatcbv

tutstbairuatrtotrbsatataaxruaibatcitutv
mamavazmtaiomcambvacomimz

csiatrouivttobxuttoraccovtbirxat
tmtmmm

tottbirvbvccatttsoavrbtu
mmommzamomvcai

ttorrrctbuutttrtcttrstotttbxv
tmutammmmtaxixims

xrraaburattxv
mczasumaaoazxmssazbsuiomomazmazb

aiaxratrooriistxtbt
msozauvxaabcitmmumz

xatsctotvtxabtvsttotutaotcor
vazxavmuxbicazuabasxmiicuummsxscom

atovxtsiattbaxoottussstaxcxit
szammmbsbczmvvavxabtaissvzozatvuo

tctsasvotttubcrtxvorcvatiatov
aacxozmvmz

vstatattartxviatbi
mbizmzmmmivsamacvmcbboaaaii

vvbtotubcotoaiicbrtavacaaubta
zaimx

ttxabbxcrbttxrouxtvtoaobxuatr
octxzamtaa

ovuuvbtaaribrrasvuxoubstttotbt
maxaamtmmoctumaascstmmvzmxbimsucx

ivutttx
ttibcmamuaaiiabauctbvtvomimmc

otcab
mmaammmicubmmamvcaauuaaovz

austtixvboaxtoauoottca
mvamvxtamaoamixasxxzcsamcaom

aiittiotxtctuctosvvavcrcarttrvstarouxcav
isuavuoicmav

rtitoosstcttotxauxrittoaturvvbrtiot
oazaztb

caotaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
m

arcrbtrttiaootrtsbaatatovbottvooc
zsxabxzmub

sottbuctasscxaioxtaoatxiottctavoabattuta
miscacmbtbicmaiosatxsaoamzamimasizocmm

uraotttxrictotraxattuaobrbbtiuot
amoaca

xbtxtttuuotsabuorxo
tcxvaavamucaamosvmccaazbm

txauvoootbtbstou
aamv

saoiovrittaosxxsritauxt
imstmcabtmutmaxmsoaaommzmvvazvsavmua

tosauvstobtvttvtotvtaoatibuotciotrtac
xm

ttxto
umoobxmmmi

titiaxtaoibtctc
sbxmamamcobsmxz

aoritrtoxt
buizmviivzvaavmuoammmmotmzmmtabatvcxzac

taacxsotssittitttoattrbtbvc
uvaaxbtsuzsxvabmimacccxbmmabmmmuacvaa

tctbst
txxsmmotmiiibvciamccsmmaszsmamcbam

boavtustxotittvcrtrura
sauomxmmaoioombimm

bcaovxttttrvartbtiuatvrtvutsuatxtvx
uaaocmatabaaztaabuuomimassamiazoucmm

tuvscrtx
mmmsmibmcmabaumxvsmxaoacaav

avaaxbxatataartibrsoictatxtttbtota
mcmommitcamviuatmccmamu

sxbbtctttotattuiu
mommzbtocibmxux

xtutvtaovosicxoutixru
umamma

tttvvtrbtbtottrttatxttttorcorastbocoot
samavacmmzumu

oasstxtoatttttroisxoo
iiaumiavmtxmvmmtm

toi
maibbca

ocxtatctottttatbutoota
amaammmvmzumszaumbosmattammzbimazabmmi

oactttttasrtttioooibtt
omb

itxaaotbtcot
bmbaau

tcstitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
mcvmm

aastxtooixbatcrtacuotbcss
zmtaxsaomvobvtaauutazuzammis

vstxttvttvo
vocmatxaooivzvmaaxoammaxat

ob
mmmz

iaibsixt
zoavaaamazaxactctstscmotbcsumuuaac

viitbtxaaburvistostbttta
vaatmumzaaxaoambzvo

ttoattutooavtabtotcuoiuobottttxtctrtrac
mimizum

av
aouzbmumxzobmsmtba

xaisuotxbtrbxuxrtbsaavicxtcibubaov
bvmbooxcozmzz

tvrt
mtoixbmmmx

uaovcoxiottcttxbartbo
mamvmcoamammtascaxbomvimousaamamz

ottaoaxcatsxxivbcto
oazamiam

ovtrtouotatciocvcoaioatxvbtscbastttttra
smmmvvvmcmtmaomxbmoamaoma

taiaotatoxbvatvvtxvavaaxttttxavvcs
cmoababamoxxoxzmzsciuazzxviumsizxitmc

ittsbxatototsti
oauivsmmbmsxbazuzixmbommauaoomaamtum

xcttaisitxxcoxtvtatrouusrtrotvsc
vmimzvmcutm

ittrttraotutcotbtitvot
mvozc

tttortatabstttbovtos
ixmmmscamoza

bottirvrtoiocsiotirictt
ccbcazcmb

vuctbxsurotxvsbiuocavv
aazszxmcusaamumzmoiaxsi

iarrxiottuootvcatasctotaocbrsvtttt
uxbvmxcicaxtzmamatooaib

utvbtairorb
zsmmmaizamu

outtaixtbrasvt
amocusmzuaoba

toortoubxtottxboraaurtbtcoociavsattbtct
aamimutzauamizbaucmatoaaaaombtxmamaa

btvouatsccttvv
vxmaamamvsczxaiazauzz

otstoaartotoxitotuitissvavovisrcavtttat
aaaomasszosxmxuiub

t
vbsimucimuuosamiioouva

ut
mauacmzoaasabaxmatvammmaaoma

oatttstavxtrratctxitutuxv
aaxz

rxrautttrttsttaootir
amiummz

tatvvuiovasot
amtmottzmcasoxxzx

vtttatatattatvattaorobtrttrtrcobxava
mabitcmbixmzovmbvaavia

xrrtxtttctsxbus
omaumzaicxzmbttmmoaoixmxvmvmaoum

coctuxittrvtotaaxsutitruirriaurrt
uoamumzmazbcvbzcmxxutaaatca

tsorcto
ombmauvuxboabxzaasa

axtaotvcvtcvvv
ucabb

istavbitiauaxtaorocaobxtitabvctou
mmauxistzzmxmxzvaumatmbszmmooaam

atauouist
ivvaamazxzauaaxboumcxmmmmmzcm

ruibtauoorurstu
ausmmsamuammbtaxamm

avstbxttvartviivoaoooitixxaatb
mmca

cotax
muaiiautzsms

tratttbototxorxsttiocttitataor
xmbassacaabmmxmm

ttctitavattao
maaxixoammmmammmituamaai

xrttscoortuc
zcmvzaxumbbumztmamxs

ttaotottotoctttxuvxtttartaoatcxtbtt
uaasaammsaxiaamamizbzbiuvi

octbatatcatitbisaaoaiavutoacv
xxmcamamobi

u
baztomsitc

btsubttaxtittttosottivstxttittcatotvttt
cmcmoccmiaxxxouvubotatazmum

o
aizz

rtattbtbatttratatttovrttoo
mmmaamaazavaca

ii
mtimizsmomvsxxm

ttivoxtttciuvouobaovvttvorcorca
biomcoumcaamzcbxzbsbmimbatbsacomamcmbm

uxbxtoacicouutvx
bmcaicicuxsxaaisim

btuutusratctstbtttttcxasototta
azmatmmmm

toctcxaattruottattauuibtstxbotit
vztzusiammxotmiimmotimsb

tbttxostttasibttataattcaooruvtr
mibotttoczmsasbomcmoasmzvvbisxbmmzoaaua

soiaorattitxootvttbrurrtsvoictt
zavbvaosmxucmamxatizoaimaazbstx

uvttutat
vimasmxaacamatxmoautoxbvmvtaxibvau

rtrootto
itxiuumsimt

ototttutoiorttbxvtvstouabvvvasuasca
mabmabzomamavvmac

sototobatuttttxotttuaatatixat
xa

ixrta
aamabbvmcxoom

t
aaamcboaiiomiavcm

citactttttucavaaartaoxrvta
utm

ttiaxaabobxtivuttbottxut
vazbambmsibautaxtcmmmaomambazozmxm

vroostbaatootciuta
soumxmmcuxuczacsmxm

otroiactrrubrcicoitibtttoa
mmuzatbmamuaa

oa
oimvaamasxmmazcbamcu

rrrau
mbva

stoauabcaiostatoatoctcauortbisroortbos
vzimizttvcmmxumtuxzxmvim

ttotttr
aumtmimuazicxomvzmomtmvtaibxaatx

ttootbtitssxbttiovtotbtxottutvata
aamvbooixmibstmtzixumztmamobxmmabms

ivoaatcxoctrxiaixottorbutcratsuaoocs
aobbiaaam

utarroxsri
vaotbmmumttmvaasasatiauocbmsmmisitasziix

tivobtutcacsvtuatbatxtsiototittbbstt
szmxmmsioaamasasausmummzssamuis

ttbastrb
zsubxbmimbmmzvmbummovbaut

ttvsaixtvxsobbitrtaobtvbtrttsasaro
xcmumaaazmtoazaixmm

vtuxatoitatiratotxttt
mvoamxmumxtvsutxmaavbtombiabiavimx

ivottrttcotsaoaxbvtrocvbxttbtt
buzaibuassaaaaoamavxamsmouaizmm

uttobuttbotsttosvvsttxoatxto
axzaauocvmsvvassaocvmasozazimucbimobzmsm

iooctobtaottxooouaast
utmxaztixxuxm

rusoosurbiixrcoaoooot
vomzxmimcmxuutxbmmvtmmxoizsaummmmiam

ittibttttitrotuciutttouuotttoati
avxisuamvzommcsamzbmmmmmaam

tuutct
ambaxamamvaaocamvaao

ocououtta
saaxmvabvmosm

ttatsatttt
uuaasuxxusmcammabxaasc

urbrttrttstrtocvbsxoaoxotvtsctsootu
mmuvcsibmxauombaobmi

bo
smtvimmvcouavmmomcsama

tautbxvvrvsbatootvotttatv
axambicxtuvbmbmzza

bsaoxotoaorv
cacsmazvcmmvzmmbbttiusisammmustata

xotrotottosttoittttab
ozvxoacmvmvb

tarvobttbvvvaxuba
iucmsbsvamucazzibmvmsmozvaccitaxmtaaamso

bctxobabocoacuxroiatttutbctsotaiitai
czbaumbbbxbumaomcmmxazavscouzcx

oatou
mamctmbtautttcozmvamctsbtvcmimitxi

itbxott
tammmmmmmiozma

isovxtixitabuootrtauu
uaz

taavartbitbuorrttatttr
mbvbxs

outiiatbtssottsrxavtooixxurarbtuxxtsot
taxaavtvzsiccaammcaambmvams

auavttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
vaxvxtm

tbo
xamvmmtmbsvmmutauusizzmcomamuzzius

ttttatoatbvbocttatotrottvoasoxtvtbotvtab
xtamtbcmmxtmmaxtmoamtaxav

rsttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
mtc

vtcaxtssotxubtuttct
m

xocbtttttuxxvova
zzxmxmaubavzbaiomvtstimacammoomz

ovtcoouxtssrobvcvrtixaotavoatuv
tacamammcmaaitzmozuaamoamoaovxmbazcivcza

iiatttoraoctoco
zvxiamztiobavcumaa

tcsirstabstivrbs
mamxamasvixtmabumzbmcizzmmmamuczt

ttobscoatooaobvtrscbtrsstttxtbsrvttt
zomummbiamocsbactmxaavoiazb

csstctrrxtotboc
ism

ostbtovtutxtioootrsttbtvitxvustutttt
vcismcmccsamamza

trtibrtaatx
tsaxmumz

rtctoctvtxsavttbtrtatuuartciotosttv
asxitozb

orrotusvscitvutuotosrvtsrtvuataatvttt
bsivimmoamaubcmbzaxbtmbsmvcmbxmuu

i
vsmsaabmmuixtmambcscaoctmi

uttouatioxr
ba

auxcuatbuotttttootavasutbrotxittttcoabt
mcxx

btxvrottbcaxtuv
zaatmivictvxmuuv

rtobcurtvr
cbo

axrcbbxvvvu
mmatacam

tvorbtttatv
immvamtussoazzxmvamusuaasmzxmb

riab
bvomzmomuamcaao

xbtrtotrb
autimvmmxvoxmsvaozcaabi

xtt
tatuamovx

voo
tmtmauataoabaumzavstmzicmbumasmiszuam

toriiittxtsotr
mmuczammaxmitxsocszvoastasv

sixbbtutctabtsv
micimmmaoouasctovcbmmaamxouvbcm

ttttuaovaoutosttusvratxtrtutxvbocartsro
mcmbubomiaxzivimcmabmaombz

tbotttix
zaioamzmmmmimm

ibxvrtaaosabvtaxaobsxrvovxcasttux
cictzosamimiicuszimiuobmmztmmcmzazotv

baiuuvastoovabttbaaxtbbotacx
muomaaasxomzxmamabiommzzumcxumsvavoxtx

ctvoxxttvacvtvbtttiisrttiotsixxoxuvottua
aaoxmomamsoasactmzaxcism

crtottsvrsoottoito
vci

tsrttbraoaxttctvoatvtu
miaoaaummxtsu

sorioicotaaut
ctstaismvbmamvuxuazaamutcos

oucsaaootissubax
vszzmxxticxtamavv

ttatctsusutouoobit
aiztmmsvmtisicaiabviimmiaa

stacurtatotvctsotrxccaatotb
zccaxtbtmmammvxvmmaaauzbvxacmcu

tttvtoiub
xzxsmmxmbvsamzuaamzzmitvbovuvavzsz

aubsxoooortattvatbuirtaarsxaoc
aoumxumtuaaatiuuoa

itocurvtovxsxxxsvuosbrbaoo
sssooamtvvbaimouxazmuavxi

arttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
o

abtatatbssriottasroxcto
ccba

iasuoccabuttsttbt
tibiamt

rxsvotxsstouot
tizba

aotutxtaistsctiotrbtbxtssaotiv
timmcmzucxivbm

i
uzxozibvtouxattmsuuxbbba

octaxb
cbx

oatsatottraobtrtaxuototatatcit
moamascmzacbamasuamuviiamtxvmummsmbmm

soruttoxtuutbicoavstuav
miaicmmzxubaibuoama

r
aaomaumziimsxiammvzmzmub

ttauacttccvautrotstta
oxzctsmaxibamibtcsmbausi

sovaxvbviusovtxacvitot
sazuzbomtsmu

ttcaouacvorattttxsu
ammmbtzmvmutbmaaz

iiatctttxvottroooticxootrttitacbttbtcbcs
ostucbimz

brtvatirctttttatxc
mttamaibzvx

ttxxotsbtvsuooxvrsatvu
xabmtmmmmtxmabmimauxzmsmootxv

vuotxoatos
ta

tiaasxttatsstvartxbatavat
bcaimxvbmmmmvbxmusvamvstauuzvzam

xcatatvartttotritiottsivtxtttrrutxt
bmbambxamcbmvmuvbataamuuumbzaavimamm

savutxittsocox
vuacmmoamazmmobzmtbmobmivtbbbaio

ctortttituttttvcbottaoiubrxt
mbctmamaimiovaossioto

rots
tasuammumouotaisacv

astrsaa
mits

ibvbbcciottttuviibtttottboavutitaa
ctsataviambiuza

iattcauaoctutrtxotu
vmaasmmmvczmtzsxsbmcucmaaxmmmvimmcmxsiai

voitiaararstritct
xaaammomaicibamzzzvamacimaa

t
mbcamvamaas

uttvrobbxtasttbvaoobttsaa
toumbm

ottxisoxiotxbt
azcxmzm

otbututoixxasatotttibbiat
oocmbcusmcmacuvbaaiamaa

baarba
mavmiaammbibsaoommtmocaxsommm

uubctouttxsiattstritrixtsttavtbtctxtbtia
tittosiuoabiavummammaszatmoommixsa

vvttvtvavttsvtcttotvtttrxttottatoatta
sxmzmacixmtcamamsvmvz

vv
caiaomtobmmmism

aoasuootavottttxtxoxtbxiiaot
xaxzxmmamammxmcuzmiixctamxumt

ocioasscat
mco

tottstxrtattvsiibvubxxtbtttbitoaboa
amommxammbbiaasovbcsmamuisvsiaauomxmo

sbato
ccmassxmuaum

cvabttiau
mcvizmmxuzmvmm

suuxobittucsotxrtscsx
cvmmommavzvcczvvmaiicta

avttoistartauubts
xsszisvaaacacuammabmccxauzzamvo

touttcxuoctotttovitsvititrct
coxmuasmabsaaammaasauxm

titrvatsaxc
smsictzzmstmmbcuacsavaazxvaaumu

bituttiaatiaavx
attabmiamboaisasamimzvmvzzmvbaaimsmvma

batovoitttxttuavbuvo
tammassautmatcumsoamoomsmaassm

sataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
aiuxasb

vtttbrroacrabv
mamiaz

atatibtrxaixtvtuvuoivbo
umiovmvxcxuvamcomvmittocmmsaiaaoazmttaca

ovtsaaotoat
axumtcsmsa

souxtotvarvcot
sammmmoazzimomoamoxamxmvouzt

itabvbutiotxattbtartoxtx
vo

ittuootviotoiiutarvoobto
xsmusvam

ostuaabtxustotottxattiiatoxstox
csciaucvmzbco

btattvvctbtttcttaiattoaattxat
tmtssiiiaiabcmvmxavmizazxmas

arocatouxttibtovrartxotcttstotat
aascmbmvxuoumvmccsmozvmmmmxobsua

itaovxrctatvisaotbubboscrbuixt
bmcmomttmsm

o
boozubamummxamxzuaxmao

uruixvicoi
zmacmismiiubabiomzo

arittattaatu
moi

oxasttcxxc
ctazmaoumazmmmmmmmzavi

tot
acaa

bticsc
cazxazamxxaasmosczmmoaiaatmzszs

xstoxtcvobrc
zaom

isaxobibxottaxtaxotstrttoauaat
totcoa

cuvibtaoaovtiar
mzmsvmtavts

ottasotturtvubotcixtttivotxttuxaa
mmuuabmbmazaxaavtataazuamm

isuactttxasabatatviobtaaixtaa
siabszbiuauxiaammx

ctixtcsusitsticbototrtbrsattb
tsmxtabvczmma

usroassxttcivtv
bbvcmbaiasom

xtuooiabtococotittrtttttaco
icabxcmosubmusbmmocaamv

ouisacorvttvssvtttatvt
mtmoimvmmtmauxaazmobacom

a
vaammbmmacxammmzaavmuabamuoamatsobao

taitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
mxm

bttcoxotctrotta
iviociasttmstmoamiaamaoxxuxusacmsabo

tttoorrsuiaati
mtcmmbmabmmaabmzsxzvxabmxzb

aottaxtbstataatbcttoitxsuabtturxio
tmavaaxsmmmtcsitoaccztuabbsausumsvm
WA output:

Code: Select all

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

9: tttorstottttaacrottatoavttattbrcottost -> sttorstottttaacrottatoavttattbrcottost
5: sttorstottttaacrottatoavttattbrcottost -> storstottttaacrottatoavttattbrcottost
5: storstottttaacrottatoavttattbrcottost -> sorstottttaacrottatoavttattbrcottost
5: sorstottttaacrottatoavttattbrcottost -> srstottttaacrottatoavttattbrcottost
5: srstottttaacrottatoavttattbrcottost -> sstottttaacrottatoavttattbrcottost
5: sstottttaacrottatoavttattbrcottost -> stottttaacrottatoavttattbrcottost
5: stottttaacrottatoavttattbrcottost -> sottttaacrottatoavttattbrcottost
5: sottttaacrottatoavttattbrcottost -> sttttaacrottatoavttattbrcottost
5: sttttaacrottatoavttattbrcottost -> stttaacrottatoavttattbrcottost
5: stttaacrottatoavttattbrcottost -> sttaacrottatoavttattbrcottost
5: sttaacrottatoavttattbrcottost -> staacrottatoavttattbrcottost
5: staacrottatoavttattbrcottost -> saacrottatoavttattbrcottost
5: saacrottatoavttattbrcottost -> sacrottatoavttattbrcottost
5: sacrottatoavttattbrcottost -> scrottatoavttattbrcottost
2: scrottatoavttattbrcottost -> scmottatoavttattbrcottost
5: scmottatoavttattbrcottost -> scmttatoavttattbrcottost
5: scmttatoavttattbrcottost -> scmtatoavttattbrcottost
5: scmtatoavttattbrcottost -> scmatoavttattbrcottost
5: scmatoavttattbrcottost -> scmtoavttattbrcottost
5: scmtoavttattbrcottost -> scmoavttattbrcottost
5: scmoavttattbrcottost -> scmavttattbrcottost
5: scmavttattbrcottost -> scmvttattbrcottost
5: scmvttattbrcottost -> scmttattbrcottost
5: scmttattbrcottost -> scmtattbrcottost
5: scmtattbrcottost -> scmattbrcottost
5: scmattbrcottost -> scmttbrcottost
5: scmttbrcottost -> scmtbrcottost
5: scmtbrcottost -> scmbrcottost
5: scmbrcottost -> scmrcottost
5: scmrcottost -> scmcottost
5: scmcottost -> scmottost
5: scmottost -> scmttost
5: scmttost -> scmtost
5: scmtost -> scmost
5: scmost -> scmst
5: scmst -> scmt
5: scmt -> scm

no

no

no

no

no

no

no

4: atuccsbuvtbaxa -> aatuccsbuvtbaxa
5: aatuccsbuvtbaxa -> atuccsbuvtbaxa
5: atuccsbuvtbaxa -> atccsbuvtbaxa
5: atccsbuvtbaxa -> atcsbuvtbaxa
5: atcsbuvtbaxa -> atsbuvtbaxa
5: atsbuvtbaxa -> atbuvtbaxa
5: atbuvtbaxa -> atuvtbaxa
5: atuvtbaxa -> atvtbaxa
5: atvtbaxa -> attbaxa
5: attbaxa -> atbaxa
5: atbaxa -> ataxa
5: ataxa -> atxa
5: atxa -> ata
5: ata -> at

no

no

no

no

no

no

no

5: roaaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> oaaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: oaaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> aaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: aaovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> aovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: aovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> ovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: ovatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> vatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: vatttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> atttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: atttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> tttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
1: tttvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> ittvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
2: ittvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> imtvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
2: imtvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> immvcbtrrttsttttoatbsubtstoit
2: immvcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> immmcbtrrttsttttoatbsubtstoit
2: immmcbtrrttsttttoatbsubtstoit -> immmmbtrrttsttttoatbsubtstoit
5: immmmbtrrttsttttoatbsubtstoit -> immmmtrrttsttttoatbsubtstoit
10: immmmtrrttsttttoatbsubtstoit -> immmmurrttsttttoatbsubtstoit
5: immmmurrttsttttoatbsubtstoit -> immmmurttsttttoatbsubtstoit
5: immmmurttsttttoatbsubtstoit -> immmmuttsttttoatbsubtstoit
10: immmmuttsttttoatbsubtstoit -> immmmuutsttttoatbsubtstoit
1: immmmuutsttttoatbsubtstoit -> immmmuuisttttoatbsubtstoit
2: immmmuuisttttoatbsubtstoit -> immmmuuimttttoatbsubtstoit
5: immmmuuimttttoatbsubtstoit -> immmmuuimtttoatbsubtstoit
5: immmmuuimtttoatbsubtstoit -> immmmuuimttoatbsubtstoit
5: immmmuuimttoatbsubtstoit -> immmmuuimtoatbsubtstoit
5: immmmuuimtoatbsubtstoit -> immmmuuimoatbsubtstoit
5: immmmuuimoatbsubtstoit -> immmmuuimatbsubtstoit
5: immmmuuimatbsubtstoit -> immmmuuimtbsubtstoit
5: immmmuuimtbsubtstoit -> immmmuuimbsubtstoit
5: immmmuuimbsubtstoit -> immmmuuimbubtstoit
5: immmmuuimbubtstoit -> immmmuuimbbtstoit
5: immmmuuimbbtstoit -> immmmuuimbtstoit
5: immmmuuimbtstoit -> immmmuuimbstoit
5: immmmuuimbstoit -> immmmuuimbtoit
5: immmmuuimbtoit -> immmmuuimboit
5: immmmuuimboit -> immmmuuimbit
5: immmmuuimbit -> immmmuuimbt
5: immmmuuimbt -> immmmuuimb

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: rrbabartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> rbabartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: rbabartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> babartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: babartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> abartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: abartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> bartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: bartoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> artoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: artoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> rtoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: rtoottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> toottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: toottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> oottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: oottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> ottbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: ottbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> ttbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: ttbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> tbaruxtcavvtvbarrobauxttar
5: tbaruxtcavvtvbarrobauxttar -> baruxtcavvtvbarrobauxttar
5: baruxtcavvtvbarrobauxttar -> aruxtcavvtvbarrobauxttar
5: aruxtcavvtvbarrobauxttar -> ruxtcavvtvbarrobauxttar
5: ruxtcavvtvbarrobauxttar -> uxtcavvtvbarrobauxttar
5: uxtcavvtvbarrobauxttar -> xtcavvtvbarrobauxttar
5: xtcavvtvbarrobauxttar -> tcavvtvbarrobauxttar
5: tcavvtvbarrobauxttar -> cavvtvbarrobauxttar
5: cavvtvbarrobauxttar -> avvtvbarrobauxttar
5: avvtvbarrobauxttar -> vvtvbarrobauxttar
5: vvtvbarrobauxttar -> vtvbarrobauxttar
5: vtvbarrobauxttar -> vvbarrobauxttar
5: vvbarrobauxttar -> vbarrobauxttar
5: vbarrobauxttar -> vbrrobauxttar
5: vbrrobauxttar -> vbrobauxttar
5: vbrobauxttar -> vbobauxttar
5: vbobauxttar -> vbbauxttar
5: vbbauxttar -> vbauxttar
5: vbauxttar -> vbuxttar
5: vbuxttar -> vbxttar
5: vbxttar -> vbttar
5: vbttar -> vbtar
5: vbtar -> vbar
5: vbar -> vbr
5: vbr -> vb

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: xuoocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> uoocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: uoocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> oocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: oocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> ocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: ocrxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> crxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: crxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> rxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: rxtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> xtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: xtctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> tctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
1: tctuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> ictuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
2: ictuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imtuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imtuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imuabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imuabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imabtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imabtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imbtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imbtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imtaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imtaotsrituaorxautuaxbaxox -> imaotsrituaorxautuaxbaxox
5: imaotsrituaorxautuaxbaxox -> imotsrituaorxautuaxbaxox
5: imotsrituaorxautuaxbaxox -> imtsrituaorxautuaxbaxox
5: imtsrituaorxautuaxbaxox -> imsrituaorxautuaxbaxox
5: imsrituaorxautuaxbaxox -> imrituaorxautuaxbaxox
5: imrituaorxautuaxbaxox -> imituaorxautuaxbaxox
5: imituaorxautuaxbaxox -> imtuaorxautuaxbaxox
5: imtuaorxautuaxbaxox -> imuaorxautuaxbaxox
5: imuaorxautuaxbaxox -> imaorxautuaxbaxox
5: imaorxautuaxbaxox -> imorxautuaxbaxox
5: imorxautuaxbaxox -> imrxautuaxbaxox
5: imrxautuaxbaxox -> imxautuaxbaxox
5: imxautuaxbaxox -> imautuaxbaxox
5: imautuaxbaxox -> imutuaxbaxox
5: imutuaxbaxox -> imtuaxbaxox
5: imtuaxbaxox -> imuaxbaxox
5: imuaxbaxox -> imaxbaxox
5: imaxbaxox -> imxbaxox
5: imxbaxox -> imbaxox
5: imbaxox -> imaxox
5: imaxox -> imxox
5: imxox -> imox
5: imox -> imx
5: imx -> im

no

no

no

5: stuituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> tuituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: tuituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> uituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: uituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> ituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: ituactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> tuactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: tuactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> uactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: uactutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> actutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: actutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> ctutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: ctutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> tutrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: tutrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> utrurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: utrurobvxuitatuaatttttvxtoca -> trurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: trurobvxuitatuaatttttvxtoca -> rurobvxuitatuaatttttvxtoca
5: rurobvxuitatuaatttttvxtoca -> urobvxuitatuaatttttvxtoca
5: urobvxuitatuaatttttvxtoca -> robvxuitatuaatttttvxtoca
5: robvxuitatuaatttttvxtoca -> obvxuitatuaatttttvxtoca
5: obvxuitatuaatttttvxtoca -> bvxuitatuaatttttvxtoca
5: bvxuitatuaatttttvxtoca -> vxuitatuaatttttvxtoca
5: vxuitatuaatttttvxtoca -> vuitatuaatttttvxtoca
5: vuitatuaatttttvxtoca -> vitatuaatttttvxtoca
5: vitatuaatttttvxtoca -> vtatuaatttttvxtoca
5: vtatuaatttttvxtoca -> vatuaatttttvxtoca
5: vatuaatttttvxtoca -> vtuaatttttvxtoca
5: vtuaatttttvxtoca -> vuaatttttvxtoca
5: vuaatttttvxtoca -> vaatttttvxtoca
5: vaatttttvxtoca -> vatttttvxtoca
5: vatttttvxtoca -> vtttttvxtoca
5: vtttttvxtoca -> vttttvxtoca
5: vttttvxtoca -> vtttvxtoca
5: vtttvxtoca -> vttvxtoca
5: vttvxtoca -> vtvxtoca
5: vtvxtoca -> vvxtoca
5: vvxtoca -> vxtoca
5: vxtoca -> vtoca
5: vtoca -> voca
5: voca -> vca
5: vca -> va
5: va -> v

no

no

no

no

no

no

no

no

1: tccttuabovuaatxait -> iccttuabovuaatxait
5: iccttuabovuaatxait -> icttuabovuaatxait
5: icttuabovuaatxait -> ittuabovuaatxait
10: ittuabovuaatxait -> iutuabovuaatxait
5: iutuabovuaatxait -> iuuabovuaatxait
5: iuuabovuaatxait -> iuabovuaatxait
5: iuabovuaatxait -> iubovuaatxait
5: iubovuaatxait -> iubvuaatxait
5: iubvuaatxait -> iubuaatxait
5: iubuaatxait -> iubaatxait
5: iubaatxait -> iubatxait
5: iubatxait -> iubtxait
5: iubtxait -> iubxait
5: iubxait -> iubait
5: iubait -> iubit
5: iubit -> iubt
5: iubt -> iub

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: ctcaaassotitiorsxtctiiatiovx -> tcaaassotitiorsxtctiiatiovx
5: tcaaassotitiorsxtctiiatiovx -> taaassotitiorsxtctiiatiovx
4: taaassotitiorsxtctiiatiovx -> taaaassotitiorsxtctiiatiovx
5: taaaassotitiorsxtctiiatiovx -> taaassotitiorsxtctiiatiovx
5: taaassotitiorsxtctiiatiovx -> taassotitiorsxtctiiatiovx
5: taassotitiorsxtctiiatiovx -> tassotitiorsxtctiiatiovx
5: tassotitiorsxtctiiatiovx -> tasotitiorsxtctiiatiovx
5: tasotitiorsxtctiiatiovx -> taotitiorsxtctiiatiovx
5: taotitiorsxtctiiatiovx -> tatitiorsxtctiiatiovx
5: tatitiorsxtctiiatiovx -> tattiorsxtctiiatiovx
5: tattiorsxtctiiatiovx -> tatiorsxtctiiatiovx
5: tatiorsxtctiiatiovx -> tatorsxtctiiatiovx
5: tatorsxtctiiatiovx -> tatrsxtctiiatiovx
5: tatrsxtctiiatiovx -> tatsxtctiiatiovx
5: tatsxtctiiatiovx -> tatxtctiiatiovx
5: tatxtctiiatiovx -> tattctiiatiovx
5: tattctiiatiovx -> tatctiiatiovx
5: tatctiiatiovx -> tattiiatiovx
5: tattiiatiovx -> tatiiatiovx
5: tatiiatiovx -> tatiatiovx
5: tatiatiovx -> tatatiovx
5: tatatiovx -> tattiovx
5: tattiovx -> tatiovx
5: tatiovx -> tatovx
5: tatovx -> tatvx
5: tatvx -> tatx
5: tatx -> tat

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: soturvtvsvrvtxbsoiaa -> oturvtvsvrvtxbsoiaa
5: oturvtvsvrvtxbsoiaa -> turvtvsvrvtxbsoiaa
5: turvtvsvrvtxbsoiaa -> trvtvsvrvtxbsoiaa
5: trvtvsvrvtxbsoiaa -> tvtvsvrvtxbsoiaa
5: tvtvsvrvtxbsoiaa -> ttvsvrvtxbsoiaa
5: ttvsvrvtxbsoiaa -> tvsvrvtxbsoiaa
5: tvsvrvtxbsoiaa -> tsvrvtxbsoiaa
5: tsvrvtxbsoiaa -> tvrvtxbsoiaa
5: tvrvtxbsoiaa -> trvtxbsoiaa
5: trvtxbsoiaa -> tvtxbsoiaa
5: tvtxbsoiaa -> ttxbsoiaa
5: ttxbsoiaa -> txbsoiaa
5: txbsoiaa -> tbsoiaa
5: tbsoiaa -> tsoiaa
5: tsoiaa -> toiaa
5: toiaa -> tiaa
5: tiaa -> taa
5: taa -> ta
5: ta -> t

no

2: ooxxivxrxcttutbttutot -> moxxivxrxcttutbttutot
5: moxxivxrxcttutbttutot -> mxxivxrxcttutbttutot
5: mxxivxrxcttutbttutot -> mxivxrxcttutbttutot
5: mxivxrxcttutbttutot -> mivxrxcttutbttutot
5: mivxrxcttutbttutot -> mvxrxcttutbttutot
5: mvxrxcttutbttutot -> mxrxcttutbttutot
5: mxrxcttutbttutot -> mrxcttutbttutot
5: mrxcttutbttutot -> mxcttutbttutot
5: mxcttutbttutot -> mcttutbttutot
5: mcttutbttutot -> mttutbttutot
5: mttutbttutot -> mtutbttutot
5: mtutbttutot -> mutbttutot
5: mutbttutot -> mtbttutot
5: mtbttutot -> mbttutot
5: mbttutot -> mttutot
5: mttutot -> mtutot
5: mtutot -> mutot
5: mutot -> mtot
5: mtot -> mot
5: mot -> mt
5: mt -> m

no

no

no

no

no

2: tittsirattuitctvrvattatttxarrou -> mittsirattuitctvrvattatttxarrou
5: mittsirattuitctvrvattatttxarrou -> mttsirattuitctvrvattatttxarrou
5: mttsirattuitctvrvattatttxarrou -> mtsirattuitctvrvattatttxarrou
5: mtsirattuitctvrvattatttxarrou -> msirattuitctvrvattatttxarrou
5: msirattuitctvrvattatttxarrou -> mirattuitctvrvattatttxarrou
5: mirattuitctvrvattatttxarrou -> mrattuitctvrvattatttxarrou
5: mrattuitctvrvattatttxarrou -> mattuitctvrvattatttxarrou
4: mattuitctvrvattatttxarrou -> maattuitctvrvattatttxarrou
5: maattuitctvrvattatttxarrou -> mattuitctvrvattatttxarrou
5: mattuitctvrvattatttxarrou -> matuitctvrvattatttxarrou
5: matuitctvrvattatttxarrou -> mauitctvrvattatttxarrou
5: mauitctvrvattatttxarrou -> maitctvrvattatttxarrou
5: maitctvrvattatttxarrou -> matctvrvattatttxarrou
5: matctvrvattatttxarrou -> mactvrvattatttxarrou
5: mactvrvattatttxarrou -> mactrvattatttxarrou
5: mactrvattatttxarrou -> mactvattatttxarrou
5: mactvattatttxarrou -> mactattatttxarrou
5: mactattatttxarrou -> mactttatttxarrou
5: mactttatttxarrou -> macttatttxarrou
4: macttatttxarrou -> macttaatttxarrou
5: macttaatttxarrou -> macttatttxarrou
10: macttatttxarrou -> macttauttxarrou
2: macttauttxarrou -> macttaumtxarrou
5: macttaumtxarrou -> macttaumxarrou
5: macttaumxarrou -> macttaumarrou
5: macttaumarrou -> macttaumrrou
5: macttaumrrou -> macttaumrou
5: macttaumrou -> macttaumou
5: macttaumou -> macttaumu
5: macttaumu -> macttaum

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

4: asittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> aasittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
2: aasittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> masittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: masittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> msittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
3: msittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> miittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: miittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mittootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mitootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mitootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> miootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: miootttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> miotttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: miotttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mitttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mitttttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mittttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mittttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mitttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mitttvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mittvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mittvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mitvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mitvxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mivxtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mivxtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mixtivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mixtivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mixivvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mixivvxrtbstorbbtiutrttutat -> mixvvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mixvvxrtbstorbbtiutrttutat -> mixvxrtbstorbbtiutrttutat
5: mixvxrtbstorbbtiutrttutat -> mixvrtbstorbbtiutrttutat
5: mixvrtbstorbbtiutrttutat -> mixvtbstorbbtiutrttutat
5: mixvtbstorbbtiutrttutat -> mixvbstorbbtiutrttutat
2: mixvbstorbbtiutrttutat -> mixvbmtorbbtiutrttutat
2: mixvbmtorbbtiutrttutat -> mixvbmmorbbtiutrttutat
2: mixvbmmorbbtiutrttutat -> mixvbmmmrbbtiutrttutat
5: mixvbmmmrbbtiutrttutat -> mixvbmmmbbtiutrttutat
5: mixvbmmmbbtiutrttutat -> mixvbmmmbtiutrttutat
5: mixvbmmmbtiutrttutat -> mixvbmmmtiutrttutat
5: mixvbmmmtiutrttutat -> mixvbmmmiutrttutat
5: mixvbmmmiutrttutat -> mixvbmmmutrttutat
5: mixvbmmmutrttutat -> mixvbmmmtrttutat
5: mixvbmmmtrttutat -> mixvbmmmrttutat
5: mixvbmmmrttutat -> mixvbmmmttutat
5: mixvbmmmttutat -> mixvbmmmtutat
5: mixvbmmmtutat -> mixvbmmmutat
5: mixvbmmmutat -> mixvbmmmtat
5: mixvbmmmtat -> mixvbmmmat
5: mixvbmmmat -> mixvbmmmt
5: mixvbmmmt -> mixvbmmm

no

no

5: csiatrouivttobxuttoraccovtbirxat -> siatrouivttobxuttoraccovtbirxat
5: siatrouivttobxuttoraccovtbirxat -> iatrouivttobxuttoraccovtbirxat
5: iatrouivttobxuttoraccovtbirxat -> atrouivttobxuttoraccovtbirxat
5: atrouivttobxuttoraccovtbirxat -> trouivttobxuttoraccovtbirxat
2: trouivttobxuttoraccovtbirxat -> tmouivttobxuttoraccovtbirxat
5: tmouivttobxuttoraccovtbirxat -> tmuivttobxuttoraccovtbirxat
5: tmuivttobxuttoraccovtbirxat -> tmivttobxuttoraccovtbirxat
5: tmivttobxuttoraccovtbirxat -> tmvttobxuttoraccovtbirxat
5: tmvttobxuttoraccovtbirxat -> tmttobxuttoraccovtbirxat
2: tmttobxuttoraccovtbirxat -> tmtmobxuttoraccovtbirxat
8: tmtmobxuttoraccovtbirxat -> tmtmabxuttoraccovtbirxat
4: tmtmabxuttoraccovtbirxat -> tmtmaabxuttoraccovtbirxat
2: tmtmaabxuttoraccovtbirxat -> tmtmmabxuttoraccovtbirxat
2: tmtmmabxuttoraccovtbirxat -> tmtmmmbxuttoraccovtbirxat
5: tmtmmmbxuttoraccovtbirxat -> tmtmmmxuttoraccovtbirxat
5: tmtmmmxuttoraccovtbirxat -> tmtmmmuttoraccovtbirxat
5: tmtmmmuttoraccovtbirxat -> tmtmmmttoraccovtbirxat
5: tmtmmmttoraccovtbirxat -> tmtmmmtoraccovtbirxat
5: tmtmmmtoraccovtbirxat -> tmtmmmoraccovtbirxat
5: tmtmmmoraccovtbirxat -> tmtmmmraccovtbirxat
5: tmtmmmraccovtbirxat -> tmtmmmaccovtbirxat
5: tmtmmmaccovtbirxat -> tmtmmmccovtbirxat
5: tmtmmmccovtbirxat -> tmtmmmcovtbirxat
5: tmtmmmcovtbirxat -> tmtmmmovtbirxat
5: tmtmmmovtbirxat -> tmtmmmvtbirxat
5: tmtmmmvtbirxat -> tmtmmmtbirxat
5: tmtmmmtbirxat -> tmtmmmbirxat
5: tmtmmmbirxat -> tmtmmmirxat
5: tmtmmmirxat -> tmtmmmrxat
5: tmtmmmrxat -> tmtmmmxat
5: tmtmmmxat -> tmtmmmat
5: tmtmmmat -> tmtmmmt
5: tmtmmmt -> tmtmmm

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

2: caotaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> maotaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: maotaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> motaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: motaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mtaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mtaibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> maibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: maibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mibtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mbtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mbtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mtttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mttoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mttoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> mtoiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mtoiossttvsxvasvcxttivrvtb -> moiossttvsxvasvcxttivrvtb
5: moiossttvsxvasvcxttivrvtb -> miossttvsxvasvcxttivrvtb
5: miossttvsxvasvcxttivrvtb -> mossttvsxvasvcxttivrvtb
5: mossttvsxvasvcxttivrvtb -> mssttvsxvasvcxttivrvtb
5: mssttvsxvasvcxttivrvtb -> msttvsxvasvcxttivrvtb
5: msttvsxvasvcxttivrvtb -> mttvsxvasvcxttivrvtb
5: mttvsxvasvcxttivrvtb -> mtvsxvasvcxttivrvtb
5: mtvsxvasvcxttivrvtb -> mvsxvasvcxttivrvtb
5: mvsxvasvcxttivrvtb -> msxvasvcxttivrvtb
5: msxvasvcxttivrvtb -> mxvasvcxttivrvtb
5: mxvasvcxttivrvtb -> mvasvcxttivrvtb
5: mvasvcxttivrvtb -> masvcxttivrvtb
5: masvcxttivrvtb -> msvcxttivrvtb
5: msvcxttivrvtb -> mvcxttivrvtb
5: mvcxttivrvtb -> mcxttivrvtb
5: mcxttivrvtb -> mxttivrvtb
5: mxttivrvtb -> mttivrvtb
5: mttivrvtb -> mtivrvtb
5: mtivrvtb -> mivrvtb
5: mivrvtb -> mvrvtb
5: mvrvtb -> mrvtb
5: mrvtb -> mvtb
5: mvtb -> mtb
5: mtb -> mb
5: mb -> m

no

no

no

no

5: txauvoootbtbstou -> xauvoootbtbstou
5: xauvoootbtbstou -> auvoootbtbstou
4: auvoootbtbstou -> aauvoootbtbstou
4: aauvoootbtbstou -> aaauvoootbtbstou
4: aaauvoootbtbstou -> aaaauvoootbtbstou
2: aaaauvoootbtbstou -> aamauvoootbtbstou
5: aamauvoootbtbstou -> aamuvoootbtbstou
5: aamuvoootbtbstou -> aamvoootbtbstou
5: aamvoootbtbstou -> aamvootbtbstou
5: aamvootbtbstou -> aamvotbtbstou
5: aamvotbtbstou -> aamvtbtbstou
5: aamvtbtbstou -> aamvbtbstou
5: aamvbtbstou -> aamvtbstou
5: aamvtbstou -> aamvbstou
5: aamvbstou -> aamvstou
5: aamvstou -> aamvtou
5: aamvtou -> aamvou
5: aamvou -> aamvu
5: aamvu -> aamv

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

10: xtutvtaovosicxoutixru -> ututvtaovosicxoutixru
2: ututvtaovosicxoutixru -> umutvtaovosicxoutixru
5: umutvtaovosicxoutixru -> umtvtaovosicxoutixru
5: umtvtaovosicxoutixru -> umvtaovosicxoutixru
5: umvtaovosicxoutixru -> umtaovosicxoutixru
5: umtaovosicxoutixru -> umaovosicxoutixru
4: umaovosicxoutixru -> umaaovosicxoutixru
4: umaaovosicxoutixru -> umaaaovosicxoutixru
2: umaaaovosicxoutixru -> umamaovosicxoutixru
4: umamaovosicxoutixru -> umamaaovosicxoutixru
2: umamaaovosicxoutixru -> umammaovosicxoutixru
5: umammaovosicxoutixru -> umammavosicxoutixru
5: umammavosicxoutixru -> umammaosicxoutixru
5: umammaosicxoutixru -> umammasicxoutixru
5: umammasicxoutixru -> umammaicxoutixru
5: umammaicxoutixru -> umammacxoutixru
5: umammacxoutixru -> umammaxoutixru
5: umammaxoutixru -> umammaoutixru
5: umammaoutixru -> umammautixru
5: umammautixru -> umammatixru
5: umammatixru -> umammaixru
5: umammaixru -> umammaxru
5: umammaxru -> umammaru
5: umammaru -> umammau
5: umammau -> umamma

no

no

no

no

4: oactttttasrtttioooibtt -> oaactttttasrtttioooibtt
2: oaactttttasrtttioooibtt -> omactttttasrtttioooibtt
5: omactttttasrtttioooibtt -> omctttttasrtttioooibtt
5: omctttttasrtttioooibtt -> omtttttasrtttioooibtt
5: omtttttasrtttioooibtt -> omttttasrtttioooibtt
5: omttttasrtttioooibtt -> omtttasrtttioooibtt
5: omtttasrtttioooibtt -> omttasrtttioooibtt
5: omttasrtttioooibtt -> omtasrtttioooibtt
5: omtasrtttioooibtt -> omasrtttioooibtt
5: omasrtttioooibtt -> omsrtttioooibtt
5: omsrtttioooibtt -> omrtttioooibtt
5: omrtttioooibtt -> omtttioooibtt
5: omtttioooibtt -> omttioooibtt
5: omttioooibtt -> omtioooibtt
5: omtioooibtt -> omioooibtt
5: omioooibtt -> omoooibtt
5: omoooibtt -> omooibtt
5: omooibtt -> omoibtt
5: omoibtt -> omibtt
5: omibtt -> ombtt
5: ombtt -> ombt
5: ombt -> omb

no

2: tcstitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcstitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcstitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mctitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mctitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcitaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mctaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mctaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcaticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcticxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcicxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcicxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mccxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mccxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcxtxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mctxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mctxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcxvxaxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcxvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcvxaxtcvttsctsouattuxorauor
2: mcvxaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcvmaxtcvttsctsouattuxorauor
2: mcvmaxtcvttsctsouattuxorauor -> mcvmmxtcvttsctsouattuxorauor
5: mcvmmxtcvttsctsouattuxorauor -> mcvmmtcvttsctsouattuxorauor
5: mcvmmtcvttsctsouattuxorauor -> mcvmmcvttsctsouattuxorauor
5: mcvmmcvttsctsouattuxorauor -> mcvmmvttsctsouattuxorauor
5: mcvmmvttsctsouattuxorauor -> mcvmmttsctsouattuxorauor
5: mcvmmttsctsouattuxorauor -> mcvmmtsctsouattuxorauor
5: mcvmmtsctsouattuxorauor -> mcvmmsctsouattuxorauor
5: mcvmmsctsouattuxorauor -> mcvmmctsouattuxorauor
5: mcvmmctsouattuxorauor -> mcvmmtsouattuxorauor
5: mcvmmtsouattuxorauor -> mcvmmsouattuxorauor
5: mcvmmsouattuxorauor -> mcvmmouattuxorauor
5: mcvmmouattuxorauor -> mcvmmuattuxorauor
5: mcvmmuattuxorauor -> mcvmmattuxorauor
5: mcvmmattuxorauor -> mcvmmttuxorauor
5: mcvmmttuxorauor -> mcvmmtuxorauor
5: mcvmmtuxorauor -> mcvmmuxorauor
5: mcvmmuxorauor -> mcvmmxorauor
5: mcvmmxorauor -> mcvmmorauor
5: mcvmmorauor -> mcvmmrauor
5: mcvmmrauor -> mcvmmauor
5: mcvmmauor -> mcvmmuor
5: mcvmmuor -> mcvmmor
5: mcvmmor -> mcvmmr
5: mcvmmr -> mcvmm

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: sototobatuttttxotttuaatatixat -> ototobatuttttxotttuaatatixat
5: ototobatuttttxotttuaatatixat -> totobatuttttxotttuaatatixat
5: totobatuttttxotttuaatatixat -> otobatuttttxotttuaatatixat
5: otobatuttttxotttuaatatixat -> tobatuttttxotttuaatatixat
5: tobatuttttxotttuaatatixat -> obatuttttxotttuaatatixat
5: obatuttttxotttuaatatixat -> batuttttxotttuaatatixat
5: batuttttxotttuaatatixat -> atuttttxotttuaatatixat
5: atuttttxotttuaatatixat -> tuttttxotttuaatatixat
5: tuttttxotttuaatatixat -> uttttxotttuaatatixat
5: uttttxotttuaatatixat -> ttttxotttuaatatixat
5: ttttxotttuaatatixat -> tttxotttuaatatixat
5: tttxotttuaatatixat -> ttxotttuaatatixat
5: ttxotttuaatatixat -> txotttuaatatixat
5: txotttuaatatixat -> xotttuaatatixat
8: xotttuaatatixat -> xatttuaatatixat
5: xatttuaatatixat -> xattuaatatixat
5: xattuaatatixat -> xatuaatatixat
5: xatuaatatixat -> xauaatatixat
5: xauaatatixat -> xaaatatixat
5: xaaatatixat -> xaatatixat
5: xaatatixat -> xatatixat
5: xatatixat -> xaatixat
5: xaatixat -> xatixat
5: xatixat -> xaixat
5: xaixat -> xaxat
5: xaxat -> xaat
5: xaat -> xat
5: xat -> xa

no

no

5: citactttttucavaaartaoxrvta -> itactttttucavaaartaoxrvta
5: itactttttucavaaartaoxrvta -> tactttttucavaaartaoxrvta
10: tactttttucavaaartaoxrvta -> uactttttucavaaartaoxrvta
5: uactttttucavaaartaoxrvta -> uctttttucavaaartaoxrvta
5: uctttttucavaaartaoxrvta -> utttttucavaaartaoxrvta
2: utttttucavaaartaoxrvta -> utmtttucavaaartaoxrvta
5: utmtttucavaaartaoxrvta -> utmttucavaaartaoxrvta
5: utmttucavaaartaoxrvta -> utmtucavaaartaoxrvta
5: utmtucavaaartaoxrvta -> utmucavaaartaoxrvta
5: utmucavaaartaoxrvta -> utmcavaaartaoxrvta
5: utmcavaaartaoxrvta -> utmavaaartaoxrvta
5: utmavaaartaoxrvta -> utmvaaartaoxrvta
5: utmvaaartaoxrvta -> utmaaartaoxrvta
5: utmaaartaoxrvta -> utmaartaoxrvta
5: utmaartaoxrvta -> utmartaoxrvta
5: utmartaoxrvta -> utmrtaoxrvta
5: utmrtaoxrvta -> utmtaoxrvta
5: utmtaoxrvta -> utmaoxrvta
5: utmaoxrvta -> utmoxrvta
5: utmoxrvta -> utmxrvta
5: utmxrvta -> utmrvta
5: utmrvta -> utmvta
5: utmvta -> utmta
5: utmta -> utma
5: utma -> utm

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: auavttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> uavttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: uavttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> avttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: avttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vttxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vtxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vtxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vxtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vtocoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vtocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vocoiaaorbtxcotrootvixttoa
8: vocoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vacoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vacoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vaoiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vaoiaaorbtxcotrootvixttoa -> vaiaaorbtxcotrootvixttoa
5: vaiaaorbtxcotrootvixttoa -> vaaaorbtxcotrootvixttoa
5: vaaaorbtxcotrootvixttoa -> vaaorbtxcotrootvixttoa
5: vaaorbtxcotrootvixttoa -> vaorbtxcotrootvixttoa
5: vaorbtxcotrootvixttoa -> varbtxcotrootvixttoa
5: varbtxcotrootvixttoa -> vabtxcotrootvixttoa
5: vabtxcotrootvixttoa -> vatxcotrootvixttoa
5: vatxcotrootvixttoa -> vaxcotrootvixttoa
5: vaxcotrootvixttoa -> vaxotrootvixttoa
5: vaxotrootvixttoa -> vaxtrootvixttoa
5: vaxtrootvixttoa -> vaxrootvixttoa
5: vaxrootvixttoa -> vaxootvixttoa
5: vaxootvixttoa -> vaxotvixttoa
5: vaxotvixttoa -> vaxtvixttoa
5: vaxtvixttoa -> vaxvixttoa
5: vaxvixttoa -> vaxvxttoa
2: vaxvxttoa -> vaxvxtmoa
5: vaxvxtmoa -> vaxvxtma
5: vaxvxtma -> vaxvxtm

no

no

2: rsttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> msttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: msttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mttttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mttbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtbxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtxavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtavarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtavarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtvarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtvarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtarvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtarvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtrvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtrvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtvstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtvstcixraivautvrxrbvstvttric -> mtstcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtstcixraivautvrxrbvstvttric -> mttcixraivautvrxrbvstvttric
5: mttcixraivautvrxrbvstvttric -> mtcixraivautvrxrbvstvttric
5: mtcixraivautvrxrbvstvttric -> mtcxraivautvrxrbvstvttric
5: mtcxraivautvrxrbvstvttric -> mtcraivautvrxrbvstvttric
5: mtcraivautvrxrbvstvttric -> mtcaivautvrxrbvstvttric
5: mtcaivautvrxrbvstvttric -> mtcivautvrxrbvstvttric
5: mtcivautvrxrbvstvttric -> mtcvautvrxrbvstvttric
5: mtcvautvrxrbvstvttric -> mtcautvrxrbvstvttric
5: mtcautvrxrbvstvttric -> mtcutvrxrbvstvttric
5: mtcutvrxrbvstvttric -> mtctvrxrbvstvttric
5: mtctvrxrbvstvttric -> mtcvrxrbvstvttric
5: mtcvrxrbvstvttric -> mtcrxrbvstvttric
5: mtcrxrbvstvttric -> mtcxrbvstvttric
5: mtcxrbvstvttric -> mtcrbvstvttric
5: mtcrbvstvttric -> mtcbvstvttric
5: mtcbvstvttric -> mtcvstvttric
5: mtcvstvttric -> mtcstvttric
5: mtcstvttric -> mtctvttric
5: mtctvttric -> mtcvttric
5: mtcvttric -> mtcttric
5: mtcttric -> mtctric
5: mtctric -> mtcric
5: mtcric -> mtcic
5: mtcic -> mtcc
5: mtcc -> mtc

2: vtcaxtssotxubtuttct -> mtcaxtssotxubtuttct
5: mtcaxtssotxubtuttct -> mcaxtssotxubtuttct
5: mcaxtssotxubtuttct -> maxtssotxubtuttct
5: maxtssotxubtuttct -> mxtssotxubtuttct
5: mxtssotxubtuttct -> mtssotxubtuttct
5: mtssotxubtuttct -> mssotxubtuttct
5: mssotxubtuttct -> msotxubtuttct
5: msotxubtuttct -> motxubtuttct
5: motxubtuttct -> mtxubtuttct
5: mtxubtuttct -> mxubtuttct
5: mxubtuttct -> mubtuttct
5: mubtuttct -> mbtuttct
5: mbtuttct -> mtuttct
5: mtuttct -> muttct
5: muttct -> mttct
5: mttct -> mtct
5: mtct -> mct
5: mct -> mt
5: mt -> m

no

no

no

no

no

5: csstctrrxtotboc -> sstctrrxtotboc
3: sstctrrxtotboc -> istctrrxtotboc
2: istctrrxtotboc -> ismctrrxtotboc
5: ismctrrxtotboc -> ismtrrxtotboc
5: ismtrrxtotboc -> ismrrxtotboc
5: ismrrxtotboc -> ismrxtotboc
5: ismrxtotboc -> ismxtotboc
5: ismxtotboc -> ismtotboc
5: ismtotboc -> ismotboc
5: ismotboc -> ismtboc
5: ismtboc -> ismboc
5: ismboc -> ismoc
5: ismoc -> ismc
5: ismc -> ism

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: arttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> rttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: rttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> ttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: ttcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> tcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: tcbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> cbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: cbuabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> buabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: buabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> uabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: uabvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> abvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: abvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> bvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: bvsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> vsibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: vsibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> sibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: sibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> ibtatautabioxcuosrruoaauuiio
5: ibtatautabioxcuosrruoaauuiio -> btatautabioxcuosrruoaauuiio
5: btatautabioxcuosrruoaauuiio -> tatautabioxcuosrruoaauuiio
5: tatautabioxcuosrruoaauuiio -> atautabioxcuosrruoaauuiio
5: atautabioxcuosrruoaauuiio -> tautabioxcuosrruoaauuiio
5: tautabioxcuosrruoaauuiio -> autabioxcuosrruoaauuiio
5: autabioxcuosrruoaauuiio -> utabioxcuosrruoaauuiio
5: utabioxcuosrruoaauuiio -> tabioxcuosrruoaauuiio
5: tabioxcuosrruoaauuiio -> abioxcuosrruoaauuiio
5: abioxcuosrruoaauuiio -> bioxcuosrruoaauuiio
5: bioxcuosrruoaauuiio -> ioxcuosrruoaauuiio
5: ioxcuosrruoaauuiio -> oxcuosrruoaauuiio
5: oxcuosrruoaauuiio -> ocuosrruoaauuiio
5: ocuosrruoaauuiio -> ouosrruoaauuiio
5: ouosrruoaauuiio -> oosrruoaauuiio
5: oosrruoaauuiio -> osrruoaauuiio
5: osrruoaauuiio -> orruoaauuiio
5: orruoaauuiio -> oruoaauuiio
5: oruoaauuiio -> ouoaauuiio
5: ouoaauuiio -> ooaauuiio
5: ooaauuiio -> oaauuiio
5: oaauuiio -> oauuiio
5: oauuiio -> ouuiio
5: ouuiio -> ouiio
5: ouiio -> oiio
5: oiio -> oio
5: oio -> oo
5: oo -> o

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: vuotxoatos -> uotxoatos
5: uotxoatos -> otxoatos
5: otxoatos -> txoatos
5: txoatos -> toatos
8: toatos -> taatos
5: taatos -> tatos
5: tatos -> taos
5: taos -> tas
5: tas -> ta

no

no

no

no

no

4: astrsaa -> aastrsaa
2: aastrsaa -> mastrsaa
5: mastrsaa -> mstrsaa
3: mstrsaa -> mitrsaa
5: mitrsaa -> mitsaa
5: mitsaa -> mitsa
5: mitsa -> mits

no

no

no

no

5: uttvrobbxtasttbvaoobttsaa -> ttvrobbxtasttbvaoobttsaa
5: ttvrobbxtasttbvaoobttsaa -> tvrobbxtasttbvaoobttsaa
5: tvrobbxtasttbvaoobttsaa -> trobbxtasttbvaoobttsaa
5: trobbxtasttbvaoobttsaa -> tobbxtasttbvaoobttsaa
5: tobbxtasttbvaoobttsaa -> tobxtasttbvaoobttsaa
5: tobxtasttbvaoobttsaa -> toxtasttbvaoobttsaa
10: toxtasttbvaoobttsaa -> toutasttbvaoobttsaa
2: toutasttbvaoobttsaa -> toumasttbvaoobttsaa
5: toumasttbvaoobttsaa -> toumsttbvaoobttsaa
5: toumsttbvaoobttsaa -> toumttbvaoobttsaa
5: toumttbvaoobttsaa -> toumtbvaoobttsaa
5: toumtbvaoobttsaa -> toumbvaoobttsaa
2: toumbvaoobttsaa -> toumbmaoobttsaa
5: toumbmaoobttsaa -> toumbmoobttsaa
5: toumbmoobttsaa -> toumbmobttsaa
5: toumbmobttsaa -> toumbmbttsaa
5: toumbmbttsaa -> toumbmttsaa
5: toumbmttsaa -> toumbmtsaa
5: toumbmtsaa -> toumbmsaa
5: toumbmsaa -> toumbmaa
5: toumbmaa -> toumbma
5: toumbma -> toumbm

no

no

no

no

no

no

no

2: ocioasscat -> mcioasscat
5: mcioasscat -> mcoasscat
5: mcoasscat -> mcosscat
5: mcosscat -> mcoscat
5: mcoscat -> mcocat
5: mcocat -> mcoat
5: mcoat -> mcot
5: mcot -> mco

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5: sataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> ataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
4: ataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> ataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
1: ataavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiaavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiaavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiavxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aivxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
10: aivxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta
8: aiuxoctibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxactibtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxactibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxatibtotbcattatrvvcttotaioataxta
9: aiuxatibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasibtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasibtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbtotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbtotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbotbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbotbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbtbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbtbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbcattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbcattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbattatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbattatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbttatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbttatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbtatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbtatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbatrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbatrvvcttotaioataxta -> aiuxasbtrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbtrvvcttotaioataxta -> aiuxasbrvvcttotaioataxta
5: aiuxasbrvvcttotaioataxta -> aiuxasbvvcttotaioataxta
5: aiuxasbvvcttotaioataxta -> aiuxasbvcttotaioataxta
5: aiuxasbvcttotaioataxta -> aiuxasbcttotaioataxta
5: aiuxasbcttotaioataxta -> aiuxasbttotaioataxta
5: aiuxasbttotaioataxta -> aiuxasbtotaioataxta
5: aiuxasbtotaioataxta -> aiuxasbotaioataxta
5: aiuxasbotaioataxta -> aiuxasbtaioataxta
5: aiuxasbtaioataxta -> aiuxasbaioataxta
5: aiuxasbaioataxta -> aiuxasbioataxta
5: aiuxasbioataxta -> aiuxasboataxta
5: aiuxasboataxta -> aiuxasbataxta
5: aiuxasbataxta -> aiuxasbtaxta
5: aiuxasbtaxta -> aiuxasbaxta
5: aiuxasbaxta -> aiuxasbxta
5: aiuxasbxta -> aiuxasbta
5: aiuxasbta -> aiuxasba
5: aiuxasba -> aiuxasb

no

no

no

no

5: itabvbutiotxattbtartoxtx -> tabvbutiotxattbtartoxtx
5: tabvbutiotxattbtartoxtx -> abvbutiotxattbtartoxtx
5: abvbutiotxattbtartoxtx -> bvbutiotxattbtartoxtx
5: bvbutiotxattbtartoxtx -> vbutiotxattbtartoxtx
5: vbutiotxattbtartoxtx -> vutiotxattbtartoxtx
5: vutiotxattbtartoxtx -> vtiotxattbtartoxtx
5: vtiotxattbtartoxtx -> viotxattbtartoxtx
5: viotxattbtartoxtx -> votxattbtartoxtx
5: votxattbtartoxtx -> voxattbtartoxtx
5: voxattbtartoxtx -> voattbtartoxtx
5: voattbtartoxtx -> vottbtartoxtx
5: vottbtartoxtx -> votbtartoxtx
5: votbtartoxtx -> vobtartoxtx
5: vobtartoxtx -> votartoxtx
5: votartoxtx -> voartoxtx
5: voartoxtx -> vortoxtx
5: vortoxtx -> votoxtx
5: votoxtx -> vooxtx
5: vooxtx -> voxtx
5: voxtx -> votx
5: votx -> vox
5: vox -> vo

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

2: taitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> maitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: maitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mitaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mtaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mtaabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> maabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: maabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mabtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mabtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mbtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mbtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mtbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mtbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mbxtsrotctxtoxuuoaioi
5: mbxtsrotctxtoxuuoaioi -> mxtsrotctxtoxuuoaioi
2: mxtsrotctxtoxuuoaioi -> mxmsrotctxtoxuuoaioi
5: mxmsrotctxtoxuuoaioi -> mxmrotctxtoxuuoaioi
5: mxmrotctxtoxuuoaioi -> mxmotctxtoxuuoaioi
5: mxmotctxtoxuuoaioi -> mxmtctxtoxuuoaioi
5: mxmtctxtoxuuoaioi -> mxmctxtoxuuoaioi
5: mxmctxtoxuuoaioi -> mxmtxtoxuuoaioi
5: mxmtxtoxuuoaioi -> mxmxtoxuuoaioi
5: mxmxtoxuuoaioi -> mxmtoxuuoaioi
5: mxmtoxuuoaioi -> mxmoxuuoaioi
5: mxmoxuuoaioi -> mxmxuuoaioi
5: mxmxuuoaioi -> mxmuuoaioi
5: mxmuuoaioi -> mxmuoaioi
5: mxmuoaioi -> mxmoaioi
5: mxmoaioi -> mxmaioi
5: mxmaioi -> mxmioi
5: mxmioi -> mxmoi
5: mxmoi -> mxmi
5: mxmi -> mxm

no

no

no
Check input and AC output for thousands of problems on uDebug!

brianfry713
Guru
Posts: 5947
Joined: Thu Sep 01, 2011 9:09 am
Location: San Jose, CA, USA

Re: 761 - Transform those strings

Post by brianfry713 »

Josh said there is a bug in his special judge and he'll try to fix it soon.
Check input and AC output for thousands of problems on uDebug!

Post Reply

Return to “Volume 7 (700-799)”